Autismeplus is een organisatie die vormingen geeft rond autisme, zintuiglijke prikkelverwerking en gedragsproblemen. Wij staan voor gelijkwaardigheid, integriteit en vernieuwing.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.