Praktijk voor kinesitherapie, relaxatie en energetische therapie
Bewustzijn – spiritualiteit
Kindercoaching

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.