– ondersteuning, coaching en therapie waarbij beweging, dans en andere creatieve werkvormen aan bod kunnen komen
– Biodanza
– loopbaancoaching
– perfectionisme coaching
– (thuis)onderwijs (middelbare school, hoger onderwijs): ondersteuning van jongeren en ouders
– hoogggevoeligheid
– hoogbegaafdhied – multibegaafdheid
– natuurcoaching
Nederlands, Frans, Engels
www.bewegingskracht.be
www.naturalmoves.art

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.