Analyse en steun van je gezondheid met o.a. de SCIO-EDUCTOR-QUEST9 toestellen. Zie website bioresonantie.com

Wij werken ook erg goed met paarden, in combinatie met paardenosteopathie. Super resultaten!

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.