Aan de hand van de astrologie leer ik mijn cliënten zichzelf te leren kennen via de geboortehoroscoop. Via de moonologie, of de leer van de cyclus van de maan, leer ik mijn cliënten hoe ze hun leven beter kunnen organiseren en op basis van de kwantumfysica geef ik hen verschillende sleutels mee om toekomstige moeilijkheden de baas kunnen.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.