De gezonde energie van musiceren ervaren en het plezier van samen zingen en spelen

Individuele muziekles (blokfluit, noten lezen,basis piano,basis gitaarakkoorden, cello)

Muzikale opluistering van uw receptie, rituele viering, huwelijk, jubileum, begrafenis

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.