Loopbaan-, relatie-, en antipestcoach onder de verzamelnaam: Geluksmotivator

Ben jij op zoek naar een nieuwe zienswijze?
Zoek je nog een begeleidende, facillterende rol in jouw leven?

Wees van harte welkom!

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.