MASSAGE, HOMEOPATHIE, EMDR, HYPNOTHERAPIE, THE JOURNEY, INNERLIJK KIND, FAMILIEOPSTELLING, COACHING, FREQUENTIETHERAPIE, BURN-OUT EN HSP BEGELEIDING, TRUFFELCEREMONIES, YOGA, VOEDING, ENERGETISCHE BEHANDELINGEN ZOALS REIKI.

Voor professionele hulp bij het oplossen van jouw gezondheidsklachten.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.