Studiebegeleiding Wiskunde en Statistiek vanaf tweede graad secundair, ook hoger en universitair. Examencommissie. Specialisatie toelatingsproef geneeskunde en tandheelkunde. Speciale aandacht voor hoogbegaafdheid en dyscalculie.

Kerntalentenanalyse als middel tot studie oriëntatie.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.