Algemene schoonmaak van gebouwen, ramen, dakgoten, gevels, daken, gemeenschappelijke delen, opkuis en leeghalen woningen, renovatie opkuis, enz…

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.