Praktijk voor coaching (Centering), relaxerende massage en zorgmassage( specifiek voor mensen met kanker fybromyalgie en pijnklachten)

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.