Bij Praktijk Stijn Bijnens ligt de focus op ontspanning, groei en innerlijke kracht. Tijdens een consult kan er gewerkt worden met: deep tissue massage, fascia therapie en de biodynamische Cranio-sacraal therapie. De expertise ligt in stress gerelateerde klachten.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.