Geschäft mit Herz.
Betrachten Sie Gesundheit anders.
Selbständig zusammenarbeiten.
Zusammen wachsen.
Geschäftsmöglichkeiten – Coaching – Training – Workshops – Produkte.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.