Ondernemen met een hart.
Anders kijken naar gezondheid.
Onafhankelijk samenwerken.
Samen groeien.
Businessopportunities – coaching – opleiding – workshops – producten.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.