Rue ferdinand fontaine 94520 4520Belgiëhttp://www.swn-natuurgeneeswijzen.comSchool & Onderwijs

Opleidingen westerse natuurgeneeswijzen Cours de médecine naturelle occidentale

Er zijn verschillende trajecten mogelijk binnen ons instituut. Het aanbod bestaat uit opleidingen en lezingen op locatie, professionele opleidingen, webinar, onlineopleidingen, consultancy en opleidingen op maat voor bedrijven.

Différentes trajectoires sont possibles au sein de notre institut. L’offre comprend des formations et des conférences sur place, des formations professionnelles, des webinaires, des formations en ligne, des conseils et des formations sur mesure pour les entreprises.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.