Coaching via kinesiologisch testen. Voel je je niet goed in je vel of heb je ongemakken waardoor je levenskwaliteit niet is zoals je wenst. Wordt er fysiek gezien geen oorzaak gevonden? Via een “Touch for Health” balans kan je je energie terug laten stromen.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.