Bedrijf waar alle aspecten van gezondheid centraal staan.
Via voeding, vasten, Mayrkuren, bewegen, innerlijk werk en dergelijke boosten we je gezondheid en immuunsysteem.
Ziekte zien wij als een uitnodiging om te leren…

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.