Als Massage Therapeut – Coach – Trainer begeleid ik individuen en groepen op het vlak van complementaire gezondheid, lichaamstaal, -houding, omgaan met stress en conflicthantering.
Op gezondheidsvlak benader ik klachten en ziekten steeds vanuit het idee dat onderliggend aan klachten onverwerkte negatieve emoties liggen. Ook in ’t kader van al dan niet vaccineren moet iedereen vrij zijn om zijn gevoelens straffeloos te volgen.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.