Je kan bij ons terecht voor training en coaching in customer service en werkmotivaties. We geven ook kinesiologie sessies en vinden samen voor jou de oorzaken en oplossingen.
Websites:
www.pantelco.be
www.jobmotivation.be
www.petercallens.be
www.hetgoudenboekje.be

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.