Sonhora geeft soundhealings voor groepen in Herselt of op een door jou gekozen lokatie en individueel in Herselt. Zij maakt ook Indiaanse fluiten en geeft workshop in het bespelen van deze fluiten.

Door bij ANIMAP te registreren ziet dit bedrijf uitdrukkelijk af van de voorlegging van gezondheidsdocumenten. ANIMAP is gebaseerd op "ter goeder trouw" en garandeert daarom niet de naleving van deze ethische principes.